Přihláška na kurzy Pilates, nebo jiné akce se považuje za závaznou po přijetí platby.

Platbu je možné provést:

- v hotovosti

- převodem na účet č. 19-8959000277/0100

   do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, čas a druh kurzu

 

Storno podmínky:

Na základě telefonické omluvy 24 hodin před klientovou rezervací zůstává lekce v platnosti s možností náhradního termínu. V případě omluvy a následného zrušení v době kratší než 24 hodin před klientovou rezervací, lekce propadá bez možnosti náhrady a je automaticky účtována nebo odečtena z permanentky.

 

Skupinový kurz:
100% z uhrazené částky kurzu pokud klient zruší svou rezervaci měsíc před jeho zahájením. 50% z uhrazené částky kurzu pokud klient zruší svou rezervaci 14 dní před jeho zahájením. 25% z uhrazené částky kurzu pokud klient zruší svou rezervaci 7 dní před jeho zahájením. Kurzovné se po uplynutí výše zmíněných termínů ani v průběhu konaní kurzu nevrací. V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude klientovi vráceno uhrazené kurzovné.

 

 

 

 

Storno poplatky víkendových pobytů:

V případě stornování víkendových pobytů činí stornopoplatek:

- do   20 dní před nástupem bez stornopoplatku

         - 10 - 19 dní před nástupem 10% z celkové ceny služeb

         -  5 - 10 dní před nástupem 30% z celkové ceny služeb

         -  1  -  4 dny před nástupem 50% z celkové ceny služeb

                    -  nenastoupení pobytu 100% z celkové ceny služeb

 

ÚVOD CENÍK ROZVRH CVIČENÍ INDIVIDUÁLNÍ LEKCE O MNĚ GALERIE

Kropáčkova 508/11, Liberec Ruprechtice. Telefon: +420 602 88 60 90

Original ATOK mapa e-mail
e-mail: zuza.svastik@seznam.cz